Uppdatering Akademi Camp Påsklov

Publicerad 2020-03-25 11:49
So
Då vi ser ett stort intresse av Akademi Camp Påsklov öppnar vi nu också upp möjligheten för att vara på två anläggningar

IFK Lidingö FKs plan är att genomföra populära Akademi Camp Påsklov enligt de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt vårt Fotbollförbund att låta aktiviteter som fotboll fortsätta under Covid-19. Om myndigheterna eller Fotbollförbundet kommer med nya direktiv kommer Campen att ställas in och samtliga betalda avgifter betalas självklart tillbaka.

Då vi ser en stor efterfrågan på Akademi Camp Påsklov och vi vill hålla nere antalet deltagare per anläggning under Covid-19 har vi nu bestämt att eventuellt köra parallellt på Breviks IP. Observera att detta endast gäller om antalet på Breviks IP blir tillräckligt många, i annat fall erbjuds deltagarna plats på Lidingövallen alternativt får tillbaka avgiften. Breviks IP gäller för ålderskullarna 2010, 2009 och 2008.

P.g.a. de rådande omständigheterna har IFK Lidingö FK vidtagit vissa restriktioner som att exempelvis all matservering kommer att ske utomhus. Det är också väldigt viktigt att Ni deltagare tar ert ansvar och avbokar (stannar hemma) vid minsta symptom. IFK Lidingö FK tar sig också rätten att neka / skicka hem deltagare som visar symptom.

Har Ni anmält er men känner oro får ni självklart tillbaka eventuell anmälningsavgift. Ni kan också ställa frågor gällande fakuror och restriktioner gällande campen till kansli@ifklidingofk.se

Har ni frågor gällande träningsplanering, tränare och schema skickar ni dessa till magnus@ifklidingofk.se


Akademi Camp

På Akademi Camp arbetar föreningens främsta och anställda fotbollstränare. Campen är utformad på ett sätt där träningarna står i fokus och fotbollsutbildningen ska hålla en hög nivå.

Anmälan till Akademi Camp Påsklov görs här https://member.myclub.se/pub/forms/6647/h8UDsStFn1

Md klubbshop 2019
Md f reningsbrevet
Md la travel annons traningslager ifklidingo
Md kontakta spelklar
Md svenska spel
Md sponsorhuset
Md ifk lidingo v nner
Md stodmedlem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub