Redovisning dömda matcher

Du som är IFKs föreningsdomare redovisar dina dömda tävlingsmatcher här på ön via Domarredovisning. Vill du ha pengarna utbetalda till slutet på månaden ska du redovisa till lissolles@ifklidingofk.se senast den 20:e i samma månad. Det går bra att mejla din domarredovisning, helst som Word, alternativt en PDF.

Missar du döma en match, dömer du nästföljande match för 0 kr, ta också med den matchen på domarredovisningen och skriv 0 kr.

OBSERVERA att endast tävlingsmatcher redovisas via det här dokumentet, inte träningsmatcher. De matcherna får du betalt direkt av ansvarig ledare mot lämnat och korrekt ifyllt domarkvitto.

Md klubbshop 2019
Md f reningsbrevet
Md kontakta spelklar
Md la travel annons traningslager ifklidingo
Md svenska spel
Md sponsorhuset
Md ifk lidingo v nner
Md stodmedlem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub