Domarutlägg

Hur ledare får ersättning för utlägg av domarbetalning.


Många domare som dömer matcherna på Lidingö är så kallade Föreningsdomare, utbildade av klubben. Dessa domare redovisar sina dömda matcher till och får betalt av IFKs Fotbollskontor (du som ledare behöver alltså inte betala domaren på plats i detta fall).


Är domaren inte föreningsdomare så ska domaren mot kvitto ersättas direkt efter matchen. Det är mycket viktigt att du säkerställer att domaren skriver kvittot komplett och tydligt. Extra viktigt att man kan utläsa namn och fullständigt personnummer (ÅÅMMDD-NNNN).

Du redovisar dina utlägg/kvitton för domarkostnader med hjälp av blanketten Domarutlägg ledare 2021. OBS senast 30 november.

Vill du ha pengarna utbetalda till slutet på månaden ska du redovisa till lissolles@ifklidingofk.se senast den 20:e i samma månad. Det smidigaste är att scanna in redovisningen tillsammans med domarkvittona och mejla till lissolles@. Det går också att du lämnar in redovisningen och domarkvittona på Fotbollskontoret.

Använder du själv Swish så kan du fråga domaren om hen har det så slipper ni hantera kontanter. Kom ihåg att få kvittot som ska vara fullständigt ifyllt, inkl personnummer. Se bild här uppe. Har ni anledning (tex stor reseersättning) så be om domarlegitimationen, som ALLA domare ska ha med sig, alternativt annan legitimation.

Ni ska inte – får inte, betala ut ersättning till en domare som inte uppfyller detta. Ni ska då hänvisa till att de får hämta ut sin ersättning från StFF (som i sin tur debiterar klubben)

Om de protesterar så är det bara att hänvisa till instruktioner ni fått från Fotbollskontoret och StFF.


Var uppmärksam på att det figurerar "domare" som kommer till matcher som inte är domare!!
De uppger att de kommer från en adress långt bort från Lidingö. Detta för att kvittera ut stor reseersättning och dessutom tar de upp samma reseersättning på matcherna direkt före och efter.
Reglerna säger att de ska dela upp reseersättningen per dömd match per ort/anläggning.

De har på ett eller annat sätt hittat matchen/matcherna, de har kvittoblock men de fyller inte i korrekta uppgifter eller ofullständigt.

Betalning till domare vid träningsmatch

Vid samtliga träningsmatcher ska domaren ersättas direkt på plats, oavsett var domaren kommer ifrån, alltså även s.k. Lidingödomare ska få sin ersättning på plats.
Det är vedertaget inom Stockholmsfotbollen att lagen delar på kostnaderna vid träningsmatcher, t.ex. domarkostnad, planhyra.
Ersättning till domare för en träningsmatch är 75% av ordinarie domararvode, se arvode via stff.se. Domararvode uppdateras i mars varje år.
Klubben ersätter domarkostnaden för 5 träningsmatcher och spelår (nov-okt) för våra s.k. Akademilag (lag där spelare betalar Akademilags avgift).

Md klubbshop 2019
Md nyhetsbrevet  nov 2020
Md r d v rd banner svff 207x320
Md svenska spel
Md sponsorhuset
Md stodmedlem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub