Vill du bli domare?

Vill du bli domare?

Året du fyller 13 år kan du börja med Grundutbildningen för att döma 5 mot 5 matcher, kontakta lissolles@ifklidingofk.se

Nästa utbildningen som är i mars 2020 är fulltecknad. Det går att anmäla sig till den kö som vi använder om någon anmäld ångrar sig.

Vi utbildar 30 nya domare varje säsong. De domarna är till för att täcka upp behovet på alla våra 5 mot 5 matcher på ön och att de domarna ska få tillräckligt med matcher för att det ska vara intressant för dem.

De domare som utbildar sig blir då tilldelad 2-4 matcher varannan helg (ungefär). De har helt och hållet ansvar för sina tilldelade matcher att de är på plats. De har tex ansvaret att själva ordna ersättare om så behövs. Missar man döma en match, får man döma sin nästkommande match utan ersättning.


Vill du, som redan är domare, fortsätta att döma och vidareutbilda dig för att också kunna döma 7 mot 7, kontaktar du LissOlle.

IFK Lidingö FK betalar utbildningen för sina medlemmar.

När du då blivit Föreningsdomare redovisar du dina dömda tävlingsmatcher, där IFK är hemmalag, direkt till Fotbollskontoret som sedan betalar ut din domarersättning till det konto du anger på Domarredovisningen.

Detta för att förenkla för våra ideella ledare som då slipper hantera betalning efter varje match. Som Föreningsdomare tar du heller inte ut ersättning för resekostnader vid dömd match enligt ovan.


Md klubbshop 2019
Md ifk lidingo v nner
Md kontakta spelklar
Md sponsorhuset
Md svenska spel
Md stodmedlem
Md matchen mot cancer  annons hemsidan  insamling cancerfonden
Md namskylt laktaren
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub