Vill du bli domare?

Vill du bli domare?

Året du fyller 13 år kan du börja med Grundutbildningen för att döma 5 mot 5 matcher, kontakta lissolles@ifklidingofk.se

Utbildningen som är i mars 2021 är nu fulltecknad och även utbildningen mars 2022

Det går att anmäla sig till den kö som vi använder och då hör vi av oss till den som står först i kön om ledig plats uppstår. Om inte, kommer vi skicka inbjudan till den kurs som följer

Vi utbildar 30 nya domare varje säsong. De domarna är till för att täcka upp behovet på alla våra 5 mot 5 matcher på ön och att de domarna ska få tillräckligt med matcher för att det ska vara intressant för dem.

De domare som utbildar sig blir då tilldelad 2-4 matcher varannan helg (ungefär). De har helt och hållet ansvar för sina tilldelade matcher att de är på plats. De har tex ansvaret att själva ordna ersättare om så behövs. Missar man döma en match, får man döma sin nästkommande match utan ersättning.

IFK Lidingö FK betalar utbildningen för sina medlemmar.

När du då blivit Föreningsdomare redovisar du dina dömda tävlingsmatcher, där IFK är hemmalag, direkt till Fotbollskontoret som sedan betalar ut din domarersättning till det konto du anger på Domarredovisningen.

Detta för att förenkla för våra ideella ledare som då slipper hantera betalning efter varje match. Som Föreningsdomare tar du heller inte ut ersättning för resekostnader vid dömd match enligt ovan.

IFK står huvudsakligen för grundkurs för 5mot5 & 7mot7 samt Fortbildningskursen från 15 år och uppåt. StFF tillåter Fortbildningskurs från 14 år men i IFK har vi en sådan stor efterfrågan efter domarutbildningar att vi kör enbart från 15 år och det beror på:

Vi känner att det extra året i deras mognad gör en väsentlig skillnad på prestationer som domare,

Dessutom kan vi inte ta in för många domare för att det ska finnas tillräckligt många matcher för dem att kunna döma och som utvecklar sitt "domarskap".

Vill du, som redan är domare och fyller (fyllt) 15 år, fortsätta att döma och vidareutbilda dig för att också kunna döma 7 mot 7 och 9 mot 9 matcher, kontaktar du LissOlle; lissolles@ifklidingofk.se

Högre utbildningar för att döma 11 manna får man ta initiativ till själv och bekosta, anmälan görs direkt via stff.se


Md klubbshop 2019
Md f reningsbrevet
Md kontakta spelklar
Md la travel annons traningslager ifklidingo
Md svenska spel
Md sponsorhuset
Md ifk lidingo v nner
Md stodmedlem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub