Vill du bli domare?

Vill du bli domare?

Året du fyller 13 år kan du börja med Grundutbildningen för att döma 5 mannamatcher, kontakta lissolles@ifklidingofk.se

För tillfället är utbildningen i mars 2018 fulltecknad. Nästa utbildning som det finns platser till är mars 2019.


Vill du fortsätta att döma och vidareutbilda dig för att också kunna döma 7 manna, kontaktar du även LissOlle.

IFK Lidingö FK betalar utbildningen för sina medlemmar.

När du då blivit Föreningsdomare redovisar du dina dömda tävlingsmatcher, där IFK är hemmalag, direkt till kansliet som sedan betalar ut din domarersättning till det konto du anger på Domarredovisningen.

Detta för att förenkla för våra ideella ledare som då slipper hantera betalning efter varje match. Som Föreningsdomare tar du heller inte ut ersättning för resekostnader vid dömd match enligt ovan.


Md matchen mot cancer  annons hemsidan  insamling cancerfonden
Md webshopen
Md sponsorhuset
Md kontakta spelklar
Md ifk lidingo v nner
Md stodmedlem
Md sports international hemsidan  2
Md namskylt laktaren
Md svenska spel
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub