Värdegrund

Vi har roligare - vår värdegrund

För att kunna bedriva en bra verksamhet krävs att vissa principer är väl kända och efterlevs av såväl spelare som tränare. Efterlevs dessa grundprinciper blir utbildningen bättre och verksamheten roligare för alla inblandade. Här nedan kan du läsa en del om vår värdegrund, i IFK Manualen som finns under dokument finns värdegrunden i sin helhet.

 • Vi har en positiv grundinställning och uppträder respektfullt mot alla i och runtomkring laget/klubben, motståndare, domare och publik
 • Vi tar hand om och stöttar lag och klubbkamrater i alla lägen; på och utanför planen
 • Vi lyssnar på varandra och frågar alltid om man inte förstår
 • Vi representerar alltid klubben vid träning och match och bär därför alltid IFK Lidingö FKs kläder
 • Vi håller överenskomna tider och meddelar alltid frånvaro eller sen ankomst
 • Vi förväntas alltid förbereda oss rätt till träning och match (utvilad, mätt och med rätt utrustning)
 • Vi följer fotbollens regler och respekterar domarens beslut
 • Vi hälsar alltid på domaren och motståndarna före match och tackar alltid efteråt
 • Vi tar avstånd från alla former av mobbning, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering

Det är alla ledare, tränare, anställda och styrelseledamöters roll att hålla innebörden i värdegrunden levande. Det är därför viktigt att alltid ha värdegrunderna som en del i allt beslutsfattande som sker i klubben. Har du frågor som rör värdegrunden eller behöver stöttning gällande värdegrunden finns kontaktuppgifter i slutet av denna sida.


Vi har roligare - allas ansvar

Alla spelare, ledare och tränare förväntas, som beskrivs ovan, föregå med gott exempel och vara ambassadörer för föreningens värdegrund. Det finns många saker att tänka på som egentligen är självklara, men några saker vill klubben betona som särskilt viktiga.

 • Alla spelare, ledare och tränare förväntas ha tagit del av och förstått klubbens värdegrunder
 • Alla spelare, ledare och tränare förväntas delta med fullt fokus och alltid göra sitt bästa
 • Alla ska själva ta ansvar för att ha koll på datum och tider för träning och match etc.
 • Alla förväntas använda ett bra språkbruk. Vi har nolltolerans mot könsord och sådant som kan uppfattas diskriminerande
 • Vi tar avstånd från alkohol, droger, dopningspreparat samt tobak som inte hör hemma i fotbollen
 • Man kan spela tufft i en match men aldrig avsiktligt fult med risk för att skada motståndare
 • Laget applåderar motståndare, deras coacher samt domaren efter varje match


Att vara förälder i IFK Lidingö FK

I manualen finner du också vad det innebär att vara förälder i klubben samt ett par förväntningar som ställs på dig. Vid lagets samtliga matcher gäller följande:

 • Transport till bortamatcher är en gemensam uppgift och ska fördelas lika över alla familjer i laget
 • Familj, släkt och vänner ska stå på motsatt sida av planen så att man inte stör laget innan, under och efter matchen
 • Man hejar på laget (inte på enskilda spelare) och berömmer goda prestationer
 • Man ska aldrig ge instruktioner till spelare på planen; tränaren coachar laget och åskådarna hejar på laget
 • Man grälar aldrig med andra åskådare som beter sig illa; man rapporterar istället detta till Fotbollskontoret


Akademins uppförandekod

I IFK Lidingö FKs akademi ska uppförandekoden gås igenom med samtliga spelare vid två tillfällen per säsong samt på samtliga föräldramöten. Vi ser gärna också att andra lag i IFK Lidingö FK tar med sig uppförandekoden och lever efter denna. Uppförandekoden är uppdelad i Proffsighet och Vänlighet

Proffsighet - spelarna ska alltid...
...komma i tid
...komma med rätt utrustning
...vara väl förberedda genom att sköta kost, vätska, sömn osv...
...jogga ned och stretcha efter träning och match
...försöka ta till sig tränares instruktioner
...lyssna på tränare, lagledare och medspelare när dom pratar
...använda korrekt språkbruk, exempelvis inga svordomar eller könsord
...planera livet utanför fotbollen - framförallt läxor och/eller jobb

Vänlighet - spelarna ska alltid...
...hälsa på alla lagkamrater och ledare samt andra klubbkamrater vid ankomst
...vara kamratliga, uppmuntrande, inkluderande och bete sig som en god lagspelare
...uppvisa ödmjukhet, exempelvis inte prata illa om folk, skryta i skolan etc.
...vara hjälpsamma, exempelvis med materialet
...bete sig schysst mot domaren och respektera domsluten
...anamma fair play
...ta avstånd från alla former av rasism och främlingsfientlighet och diskriminering


Läs mer och kontakt

I IFKs manual som du finner under dokument här på hemsidan finner du en mer utförlig värdegrund samt handlingsplan och policy kring doping och droger. Har du frågor kring värdegrunden eller något du vill lyfta kan du kontakta Klubbchef Markus Karlsson.

Klubbchef Markus Karlsson

mackan@ifklidingofk.se
08-120 728 86

Md adid 20304960 md intersport 360x250 ifkl webshop a
Md nyhetsbrevet eaf2883 text
Md svenska spel
Md r d v rd banner svff 207x320
Md sponsorhuset
Md stodmedlem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub