Föreningsavgifter

Medlemsavgift för spelare
Fotbollssäsongen inom IFK Lidingö FK startar 1 november och slutar 31 oktober.

Spelarna faktureras under november 2023 med sista betaldatum 30 december 2023. Alla fakturor skickas med e-post för att hålla ner klubbens kostnader och med tanke på miljön. Hör av er till kansli@ifklidingofk.se om ni inte har fått någon faktura. Om en spelare inte har fått en faktura kan det vara pga fel e-postadress.
För spelare som slutar under pågående säsong återbetalas ej betalda avgifter. För spelare som börjar efter den 1 maj faktureras medlemsavgift samt halv träningsavgift.

För att vara aktiv i klubben och få spela matcher samt att träna så måste man ha betalt träning/matchavgift samt medlemsavgift i IFK Lidingö FK. Medlemsavgiften för 2024 är 100 kronor.

Medlemsavgift, tränare/ledare
IFK Lidingö FK tillämpar inte familjeavgift, utan ledare/tränare tecknar medlemskap individuellt. Förutom rösträtt på årsmötet så täcker medlemsavgiften tränarutbildningar, IFKs Ledarjacka, 2 stycken matchbiljetter till allsvensk match på Tele 2 våren 2024 med vår samarbetsförening DIF fotboll och inte minst stöd från föreningens Fotbollskontor och två biljetter till hösten 2024.

Stödmedlemskap

Stödmedlem blir alla dem som vill stödja klubbens verksamhet och som vill vara med och påverka föreningens framtid genom sin rösträtt på årsmötet.


Principer bakom träningsavgifterna

Alla aktiva spelare ska erlägga träningsavgift. Avgiftens storlek bygger på principen att "ju mer resurser laget kräver, desto högre avgift". Avgiften följer därför hur mycket träningsyta laget tar i anspråk (från 5- till 9-/11-manna).
I akademiverksamheten tillsätts ytterligare resurser till lagen i form av externt anlitade tränare. Dessa extra resurser täcks genom att spelaren erlägger en kompletterande akademiavgift.

Alla övriga kostnader för lagen så som cuper, träningsmatcher, plantider utöver dom tilldelade betalas av varje enskilt lag, samma princip gäller för föreningens samtliga lag undantaget representationslagen dam och herr .


Avgifter 2024

Medlemsavgift: 100 kr ( Alla spelare betalar medlemsavgift )

Fotbollslek:(5 år):

Fotbollsskolan: (6 år)


5 mot 5: (7 år-födda 2017) 1 914 kr april-oktober
5 mot 5: (8 år-födda 2016) 2 418 kr
5 mot 5: (9 år-födda 2015) 2 746 kr


7 mot 7 liten: (10 år-födda 2014) 2 974 kr
7 mot 7 liten: (11 år-födda 2013) 3 193 kr
7 mot 7 stor: (12 år-födda 2012) 3 416 kr


9 mot 9 liten: (13 år-födda 2011) 3 526 kr
9 mot 9 stor: (14 år-födda 2010) 3 640 kr

11 mot 11; (15 år och äldre-födda från 2009) 3 744 krBK: Herr och Dam 1 872 kr


Akademiavgift ....................... 3 970 kr (utöver träningsavgift)För spelare som börjar efter den 1 maj faktureras medlemsavgift samt halv träningsavgift. För spelare 7 år och yngre gäller medlemsavgift samt halv träningsavgift från 1 augusti.

För spelare som slutar under pågående säsong återbetalas ej erlagda avgifter! Betalningspåminnelse debiteras med 50 kr.


Som spelare i IFK Lidingö FK, från 10 års ålder, har man ett ansvar att delta i klubbens gemensamma arrangemang, exempelvis domare/funktionär under Fotbollens Dag, cafébemanning, etc. Detta uppdrag förmedlas till spelaren via lagledaren som ser till att uppdraget utförs såsom laget blivit tilldelad.


Medlemskap och LOK-stöd, allmänt
LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd. LOK är ett statligt bidrag till föreningar med aktiva i åldrarna 7-25 år. Föreningen ska vara ansluten till RF, vilket IFK Lidingö FK är.


LOK får klubben för alla aktiviteter (gruppaktiviteter) och för alla som deltar (träning, match, etc.). Aktiviteten ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare samt ha minst tre och högst 30 deltagare. Gruppaktiviteten ska ha gemensam samling och avslutning.


Klubben får också LOK-stöd för ledare om dem har fyllt 13 år och är medlem i klubben eller en annan RF-ansluten förening. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

LOK
Ersättning per aktiv: 7,86 kr/tillfälle
Ersättning ansvarig ledare: 21 kr/tillfälle
Ersättning extra ledare*: 5 kr/tillfälle

*Det extra ledarstödet á 5 kr ges för två eller flera ledare. För att IFK Lidingö FK skall få ledarbidrag måste ledaren vara medlem i IFK Lidingö FK eller annan RF-ansluten klubb.


Kommunalt aktivitetsstöd, Lidingö Stad

Aktivitetsstödet riktar sig till föreningar som i huvudsak har barn- och ungdomsverksamhet 7-20 år varav 51 % av (betalande) medlemmarna är skrivna på Lidingö. Ytterligare krav ställs på klubben för att kunna söka stödet (se Lidingö Stads hemsida för mer information).

Aktivitetsbidraget ska täcka en del av föreningens kostnader för administration och verksamhet för barn och unga 7-20 år.

Lidingö stads aktivitetsbidrag ger bidrag i fasta kronor per deltagartillfälle:

  • 6 kr/deltagartillfälle 7-12 år
  • 9 kr/deltagartillfälle 13-20 år (ungdomsbonus)
  • 12 kr/deltagartillfälle för funktionsnedsatta

Därutöver införs ett grundbidrag på 5 000 kr/år.

Antalet bidragsberättigade deltagartillfällen är för åldrarna:
7-9 år:
2 ggr/vecka utslaget på ett halvår (20 veckor), 40 ggr/halvår.

10-20 år: 3 ggr/veckan utslaget på ett halvår (20 veckor), 60 ggr/halvår.

Md adid 20304960 md intersport 360x250 ifkl webshop a
Md nyhetsbrevet eaf2883  text
Md svenska spel
Md r d v rd banner svff 207x320
Md sponsorhuset
Md stodmedlem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub