Föreningsavgifter

Medlemsavgift för spelare
Fotbollssäsongen startar 1 november och slutar 31 oktober.

Under vecka 46 - 47 2019 faktureras spelarna föreningsavgiften för 2020. Spelare i akademilag faktureras efter årsskiftet. Alla fakturor skickas med e-post för att hålla ner klubbens kostnader och med tanke på miljön. Hör av er till kansli@ifklidingofk.se om ni inte har fått någon faktura. Om en spelare inte har fått en faktura kan det vara pga fel e-postadress.
För spelare som slutar under pågående säsong återbetalas ej betalda avgifter. För spelare som börjar efter den 1 juli faktureras medlemsavgift samt halv träningsavgift.

För att vara aktiv i klubben som spelare måste man vara medlem i IFK Lidingö FK. Medlemsavgiften täcker delar av kostnader för personal, Fotbollskontoret och administration. Medlemsavgiften fastställdes vid årsstämman 2016-03-17 till 450:-.


Medlemsavgift, tränare/ledare
IFK Lidingö FK tillämpar inte familjeavgift, utan ledare/tränare tecknar medlemskap individuellt. Förutom rösträtt på årsmötet så täcker medlemsavgiften tränarutbildningar, IFKs Ledarjacka, Fotbollsgalan, 2 stycken matchbiljetter till allsvensk match på Tele 2 våren 2019 med vår samarbetsförening DIF fotboll och inte minst stöd från föreningens Fotbollskontor.

Stödmedlemskap

Stödmedlem blir alla dem som vill stödja klubbens verksamhet och som vill vara med och påverka föreningens framtid genom sin rösträtt på årsmötet.


Träningsavgifter


Läs mer om de olika kostnader som din föreningsavgift går till.


Principer bakom träningsavgifterna

Alla aktiva spelare ska erlägga träningsavgift. Avgiftens storlek bygger på principen att "ju mer resurser laget kräver, desto högre avgift". Avgiften följer därför hur mycket träningsyta laget tar i anspråk (från 5- till 9-/11-manna).
I akademiverksamheten tillsätts ytterligare resurser till lagen i form av fler träningstider, fler träningsmatcher, externt anlitade tränare, etc. Dessa extra resurser täcks till största del genom att spelaren erlägger en kompletterande akademiavgift.


Avgifter 2020 (Vissa avgifter uppdateras inom kort)

Medlemsavgift: 450 kr ( Alla spelare betalar medlemsavgift )

Fotbollslek:(5 år) 950 kr

Fotbollsskolan: (6 år) 1250 kr


5-manna: (7 år) 1 275 kr
5-manna: (8 år) 1 735 kr
5-manna: (9 år) 2 035 kr


7-manna: (10 år) 2 245 kr
7-manna: (11 år) 2 445 kr
7-manna: (12 år) 2 650 kr

9-manna: (13 år) 2 750 kr
11-manna: (14 - x år) 2 855 kr

Dam veteran: 650 kr

BK: 750 kr

FC: 750 kr

Akademiavgift 1 ....................... 3300 kr (utöver träningsavgift)

Akademiavgift 2 .......................2400 kr (utöver träningsavgift)Spelare som börjar efter 1 juli betalar hel medlemsavgift och halva övriga avgifter.

För spelare som slutar under pågående säsong återbetalas ej erlagda avgifter! Betalningspåminnelse debiteras med 50 kr.


Som spelare i IFK Lidingö FK, från 10 års ålder, har man ett ansvar att delta i klubbens gemensamma arrangemang, exempelvis domare/funktionär under Fotbollens Dag, cafébemanning, etc. Detta uppdrag förmedlas till spelaren via lagledaren som ser till att uppdraget utförs såsom laget blivit tilldelad.

_________________________________________________
Medlemskap och LOK-stöd, allmänt
LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd. LOK är ett statligt bidrag till föreningar med aktiva i åldrarna 7-25 år. Föreningen ska vara ansluten till RF, vilket IFK Lidingö FK är.


LOK får klubben för alla aktiviteter (gruppaktiviteter) och för alla som deltar (träning, match, etc.). Aktiviteten ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare samt ha minst tre och högst 30 deltagare. Gruppaktiviteten ska ha gemensam samling och avslutning.


Klubben får också LOK-stöd för ledare om dem har fyllt 13 år och är medlem i klubben eller en annan RF-ansluten förening. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

LOK
Ersättning per aktiv: 7 kr/tillfälle
Ersättning ansvarig ledare: 21 kr/tillfälle
Ersättning extra ledare*: 5 kr/tillfälle

*Det extra ledarstödet á 5 kr ges för två eller flera ledare. För att IFK Lidingö FK skall få ledarbidrag måste ledaren vara medlem i IFK Lidingö FK eller annan RF-ansluten klubb.


Kommunalt aktivitetsstöd, Lidingö Stad

Aktivitetsstödet riktar sig till föreningar som i huvudsak har barn- och ungdomsverksamhet 7-20 år varav 51 % av (betalande) medlemmarna är skrivna på Lidingö. Ytterligare krav ställs på klubben för att kunna söka stödet (se Lidingö Stads hemsida för mer information).

Aktivitetsbidraget ska täcka en del av föreningens kostnader för administration och verksamhet för barn och unga 7-20 år.

Lidingö stads aktivitetsbidrag ger bidrag i fasta kronor per deltagartillfälle:

  • 6 kr/deltagartillfälle 7-12 år
  • 9 kr/deltagartillfälle 13-20 år (ungdomsbonus)
  • 12 kr/deltagartillfälle för funktionsnedsatta

Därutöver införs ett grundbidrag på 5 000 kr/år.

Antalet bidragsberättigade deltagartillfällen är för åldrarna:
7-9 år:
2 ggr/vecka utslaget på ett halvår (20 veckor), 40 ggr/halvår.

10-20 år: 3 ggr/veckan utslaget på ett halvår (20 veckor), 60 ggr/halvår.

Md klubbshop 2019
Md f reningsbrevet
Md kontakta spelklar
Md la travel annons traningslager ifklidingo
Md svenska spel
Md sponsorhuset
Md ifk lidingo v nner
Md stodmedlem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub