Föreningsavgifter

Medlemsavgift för spelare 2018.
I slutet av november 2017 faktureras spelarna föreningsavgiften för 2018. Om en spelare inte har fått en faktura kan det vara pga fel e-postadress. Alla fakturor skickas med e-post för att hålla ner klubbens kostnader och med tanke på miljön. Hör av er till kansli@ifklidingofk.se om ni inte har fått någon faktura.
För spelare som slutar under pågående säsong återbetalas ej erlagda avgifter. För spelare som börjar efter den 1 juli fakturras medlemsavgift samt halv träningsavgift.


För att vara aktiv i klubben som spelare måste man vara medlem i IFK Lidingö FK. Medlemsavgiften täcker delar av kostnader för personal, Fotbollskontoret och administration. Medlemsavgiften fastställdes vid årsstämman 2016-03-17 till 450:-.


Medlemsavgift, tränare/ledare 2018.
IFK Lidingö FK tillämpar inte familjeavgift, utan ledare/tränare tecknar medlemskap individuellt. Förutom rösträtt på årsmötet så täcker medlemsavgiften tränarutbildningar, IFKs Ledarjacka, Fotbollsgalan och inte minst stöd från föreningens Fotbollskontor.


Stödmedlemskap
Stödmedlem blir alla dem som vill stödja klubbens verksamhet och som vill vara med och påverka föreningens framtid genom sin rösträtt på årsmötet.


Träningsavgifter 2018


Principer bakom träningsavgifterna
Alla aktiva spelare ska erlägga träningsavgift. Avgiftens storlek bygger på principen att "ju mer resurser laget kräver, desto högre avgift". Avgiften följer därför hur mycket träningsyta laget tar i anspråk (från 5- till 9-/11-manna).

I akademiverksamheten tillsätts ytterligare resurser till lagen i form av fler träningstider, fler träningsmatcher, externt anlitade tränare, etc. Dessa extra resurser täcks till största del genom att spelaren erlägger en kompletterande akademiavgift.


Avgifter 2018
Fotbollslek:(5 år) 725 kr


Fotbollsskolan: (6 år) 825kr


5-manna: (7 år) 1 575 kr
5-manna: (8 år) 1 735 kr
5-manna: (9 år) 2 035 kr


7-manna: (10 år) 2 245 kr
7-manna: (11 år) 2 445 kr
7-manna: (12 år) 2 650 kr

9-manna: (13 år) 2 750 kr
11-manna: (14 - x år) 2 855 kr

Akademiavgift A1, Dam-U: 2 800 kr (utöver träningsavgift)

Akademiavgift A2, födda 2005-06: 1 700 kr (utöver träningsavgift)

Akademiavgift A2, från 2004 och äldre: 1 400 kr (utöver träningsavgift)

Akademiavgift Flick Akademigrupp: 1 050 kr (utöver träningsavgift)

Veteran: 650 kr

Mixarlaget: 750 kr


Spelare som börjar efter 1 juli betalar hel medlemsavgift och halva övriga avgifter.
För spelare som slutar under pågående säsong återbetalas ej erlagda avgifter! Betalningspåminnelse debiteras med 50 kr.


Som spelare i IFK Lidingö FK, från 10 års ålder, har man ett ansvar att delta i klubbens gemensamma arrangemang, exempelvis domare/funktionär under Fotbollens Dag, cafébemanning, etc. Detta uppdrag förmedlas till spelaren via lagledaren som ser till att uppdraget utförs såsom laget blivit tilldelad.

_________________________________________________
Medlemskap och LOK-stöd, allmänt
LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd. LOK är ett statligt bidrag till föreningar med aktiva i åldrarna 7-25 år. Föreningen ska vara ansluten till RF, vilket IFK Lidingö FK är.


LOK får klubben för alla aktiviteter (gruppaktiviteter) och för alla som deltar (träning, match, etc.). Aktiviteten ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare samt ha minst tre och högst 30 deltagare. Gruppaktiviteten ska ha gemensam samling och avslutning.


Klubben får också LOK-stöd för ledare (max 2 ledare per tillfälle) om dem har fyllt 13 år och är medlem i klubben eller en annan RF-ansluten förening. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

LOK 2017
Ersättning per aktiv: 8 kr/tillfälle
Ersättning ansvarig ledare: 24 kr/tillfälle
Ersättning extra ledare*: 6 kr/tillfälle


*Det extra ledarstödet á 6 kr ges för två eller flera ledare. Det görs ingen skillnad mellan två eller tre eller fyra, osv. Man får således samma belopp om man har två eller tre ledare. Det är inte en stigande skala efter antal ledare. Enda skillnaden är mellan en eller flera ledare.


Kommunalt aktivitetsstöd, Lidingö Stad
Aktivitetsstödet riktar sig till föreningar som i huvudsak har barn- och ungdomsverksamhet 7-20 år varav 51 % av (betalande) medlemmarna är skrivna på Lidingö. Ytterligare krav ställs på klubben för att kunna söka stödet (se Lidingö Stads hemsida för mer information).


Aktivitetsstödet 2015:
Ersättning per aktiv 7-12 år är 6 kr/tillfälle,
Ersättning per aktiv 13-20 år är 9 kr/tillfälle


Antalet bidragsberättigade deltagartillfällen är för åldrarna:
7-9 år: 2 gånger/vecka utslaget på ett halvår (20 veckor), 40 gånger/halvår.
10-20 år: 3 gånger/veckan utslaget på ett halvår (20 veckor), 60 gånger/halvår.

Md matchen mot cancer  annons hemsidan  insamling cancerfonden
Md webshopen
Md sponsorhuset
Md kontakta spelklar
Md ifk lidingo v nner
Md svenska spel
Md stodmedlem
Md sports international hemsidan  2
Md namskylt laktaren
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub