Organisation & Struktur

Struktur

Årsmöte -> Styrelse -> Fotbollskontoret -> Daglig verksamhet

IFK Lidingö Fotbollsklubb är en ideell förening där medlemmarnas årsmöte är det högst beslutande organet i föreningen. Medlemmar som betalt medlemsavgift har rätt att lämna in motioner och delta på årsmötet där det röstas om styrelse, motioner o.sv.

Årsmötet hålls vanligtvis i mars och kallelse skickas till medlemmarna via e-post samt publiceras på hemsidan i god tid. I kallelsen finns också eventuella frågor som ska diskuteras på årsmötet och instruktioner om hur motioner lämnas in före årsmötet.

Styrelsen väljs av årsmötet. Delar av styrelsen väljs på ett (1) eller två (2) år. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att sköta föreningen i den riktning som medlemmarna via årsmötet bestämt. Observera att alla styrelsemedlemmar är ideella.

Styrelsen kan skapa olika kommittéer för att underlätta arbetet i olika frågor.

Fotbollskontoret och dess personal är anställda att bedriva den dagliga verksamheten efter styrelsen, årsmötet och medlemmarnas valda riktning. Fotbollskontoret har frihet att själva ta beslut i flera frågor så länge det följer de beslut som har tagits av styrelse och/eller årsmötet.

IFK Lidingö FK som koncern

IFK Lidingö FK är en av Europas största fotbollsklubbar och aktiverar varje år över 3000 spelare och 600 ideella ledare samt en personalstyrka på drygt 15 personer där anställningens storlek och längd varierar. IFK Lidingö FK är moderföreningen som har en systerförening i form av IFK Lidingö BK (dam- och herrlag) och ett aktiebolag, IFK Lidingö Fotboll Arena AB (Lidingövallen). Tillsammans utgör koncernen en organisation som påverkar Lidingö som samhälle och som har en stor påverkan på invånarnas folkhälsa.

Beslut och process

Att vara en stor och stark organisation gör att flera beslut som tas kan ta lång tid att genomföra fullt ut då beslut ofta påverkar organisationen på olika sätt samtidigt. Därför är det också viktigt att vissa beslut som tas också bestäms att ske över tid och utvärderas längs vägen.

Har du frågor om olika beslut och riktningar är du välkommen att kontakta Fotbollskontorets personal eller Styrelsen. Du hittar kontaktuppgifter under Fotbollskontoret respektive Styrelse.

Md adid 20304960 md intersport 360x250 ifkl webshop a
Md nyhetsbrevet eaf2883  text
Md svenska spel
Md r d v rd banner svff 207x320
Md sponsorhuset
Md stodmedlem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub