Ledarrollen


Krav på registerutdrag

Nytt fr o m 1 januari 2020.

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn (med barn avses personer under 18 år).

Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdraget från Polisen och uppvisar det för sin förening. Inga utdrag arkiveras av föreningen.

Här beställer du ditt registerutdrag.

Det går bra att maila ditt utdrag till kansli@ifklidingofk.se eller komma till Fotbollskontoret och visa upp det. Utdraget gäller i två år.


Ledarnas/tränarnas ansvar vid träning och match.

Att vara en av Sveriges största fotbollsföreningar kräver att alla känner ansvar för skötsel och trivsel kring träning och match. Det är nästan alltid ett lag som väntar när ett annat avslutar sin träning och det kräver lite god ordning och rutiner för att det ska flyta på bra.


Dessutom ligger många av våra planer i bostadsområden och interaktionen mellan klubben och grannarna måste fungera och det är viktigt att alla lag respekterar detta.

Mot bakgrund av ovan har IFK Lidingö FK tagit fram några enkla riktlinjer som alla ledare förväntas efterleva. Dessa riktlinjer hittar du här


Här kan du ta del av det Föreningscertifikat som IFK Lidingö FK undertecknat, vilket är en förutsättning för att vi ska få delat i Sanktan.

Md adid 20304960 md intersport 360x250 ifkl webshop a
Md nyhetsbrevet eaf2883  text
Md svenska spel
Md r d v rd banner svff 207x320
Md sponsorhuset
Md stodmedlem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub