Föreningsavgifterna, det här får du för pengarna!

Publicerad 2019-10-30 10:54
Så här mycket kostar det att spela fotboll i dag. Träningsavgifterna hos IFK Lidingö FK varierar mellan spelarna beroende på ålder och nivå. I genomsnitt betalar alla spelare i klubben, eller snarare deras föräldrar, 2 950 kr per år. Spelare som är med i Akademin och då också har externa tränare betalar cirka 6 000 kr per år medan spelare i bas- och kvarterslag betalar cirka 2 650 kr.

Fotbollsplaner

En stor kostnad för klubben är betalningen för fotbollsplaner och, under vintern, hyra av gymnastiksalar och hallar. Sammantaget står fotbollsplanerna för mer än drygt 2,3 mkr.

Detta kan kanske verka konstigt då kommunens taxa för planhyra är väldigt låg (98 kr/timmen för stora och 50 kr/timmen för små planer). Denna kostnad är bara en sjättedel av den totala kostnaden.

Klubben har dessutom tagit ett stort ansvar genom att lägga konstgräs på de flesta fotbollsytorna på Lidingö. Över åren har vi investerat över 11,5 mkr i konstgräs. Det är därför med besvikelse vi konstaterar att Lidingö stad misskött detta så att nya investeringar i planer måste göras i förtid. Trots att kommunen, enligt avtal, är skyldiga att underhålla dessa konstgräsplaner.

I genomsnitt går 30 % avgifterna eller 845 kr per spelare till planer och hallar. Mindre föreningar på ön som inte investerat i konstgräsplaner betalar bara de lägre, subventionerade taxorna. Rättvist? Kanske inte, men vi har varit tvungna att få fram träningstider då antalet spelare har fördubblats de senaste tio åren.

Serier och domare

Kostnader för att spela i serier, bland annat Sanktan, och ersättning av domaravgifter är också en stor kostnad för klubben (cirka 1,1 mkr). Det innebär att cirka 15 % eller 440 kr per spelare går till att täcka denna post.

Material och kläder

Klubben ser till att lagen har matchtröjor, viss utrustning för träning (koner, västar etc) och våra snygga ledarjackor. Dessa delas ut vid lite olika tidpunkter och i genomsnitt står denna kostnad för nästan 11 % av avgifterna per spelare.

Åldergruppsträningar

ÅG-träningar infördes för några år sedan för att alla spelare under vissa år ska få tillgång till våra akademitränare. Och även få möjlighet att träna ihop över kvarterslagsgränserna. Vi är nöjda med detta upplägg men det kostar också att driva. För de årskullar som får tillgång till akademiträningar så kostar det cirka 250 kr per spelare och år. Fördelat på samtliga spelare så blir det cirka 105 kr per spelare och år eller 6 % av avgiften.

Seniorlagen

Som i de flesta idrottsföreningar har vi även seniorlag, ett herrlag och ett damlag, som vi är mycket stolta över. Vår ambition är att vi ska vara "självförsörjande" och att våra seniorlag ska bestå av egenfostrade spelare. Vi är inte där ännu men på god väg!

Seniorlagen kostar föreningen en del, men lagen har ingen extravagant budget utan mer eller mindre ett minimum för den nivå vi spelar på. Totalt betalar varje spelare cirka 500 kr, 17 %, för att vi ska kunna fortsätta med våra seniorlag.

Fotbollskontoret

Vi har också ett Fotbollskontor (kansli), som gör att hela klubben hänger ihop och fungerar. Totalt sett, om man enbart tittar på kostnadssidan, är det ganska dyrt att sköta en förening med över 3 000 spelare och 130 lag.

Totalkostnaden på 6,8 mkr består till stor del av personalkostnader men också löpande kostnader för kansli- och läktarbyggnaden. Klubben äger och driver byggnaden efter att staden för ett par år sedan sade upp vårt tidigare hyresavtal i Elverket.

Vi har i många år arbetat för att Fotbollskontoret ska hitta sätt att delvis finansiera sin egen existens. Till exempel genom att arrangera cuper, läger, camper, fotbollsfritids och attrahera sponsor. Detta görs nu så pass framgångsrikt att Fotbollskontoret finansierar cirka 75 % av sina kostnader med överskott och intäkter från dessa aktiviteter. Därför går nu "bara" cirka 21 % eller 600 kr per spelare till denna "nettokostnad". Vår ambition är att om något år täcka hela kostnaden med intäktsgenererande aktiviteter. Dessutom vill vi öka stödet till våra många föräldraledda kvarters- och baslag vilket säkert kommer kräva ytterligare investeringar.

Hör gärna av dig till Fotbollskontoret, eller direkt till mig, om du har fler frågor om föreningsavgifterna!

Joakim Karlsson, ordförande IFK Lidingö FK.

Md klubbshop 2019
Md nyhetsbrevet  nov 2020
Md r d v rd banner svff 207x320
Md svenska spel
Md sponsorhuset
Md stodmedlem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub