IFK Lidingö FK tillåter matchspel igen – under vissa förutsättningar

Publicerad 2020-04-09 10:29
Stockholms logga sk ld
I fredags, den 3:e april, beslöt IFK Lidingö FK:s styrelse att föreningens lag inte skulle spela träningsmatcher eftersom alla tävlingsmatcher då var inställda. Styrelsen uppfattade besluten och instruktionerna från myndigheter och förbund som svårtolkade och delvis motsägelsefulla och använde då försiktighetsprincipen och beslöt att förbjuda alla träningsmatcher.

Igår, den 8:e april, publicerade Stockholms Fotbollsförbund nya (tydligare) instruktioner efter att ha varit i direktkontakt med Folkhälsomyndigheten för att få svar på hur de allmänna råd och föreskrifter som publicerades förra veckan, bör appliceras specifikt på fotboll. Stockholms Fotbollsförbund skriver:

"För att få svar på centrala frågeställningar, har vi haft direktkontakt med experter och ansvariga hos Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm för att djupare förstå hur vår verksamhet, både träning och match, kan påverka smittspridning och då om möjligt på ett osunt sätt. Efter samtal med dessa är vår bedömning att det tydligt framgår att vår fotbollsverksamhet inte bidrar till smittspridningen annat än möjligen marginellt. Det har också framgått att det inte är någon skillnad på tränings- och tävlingsmatcher samt att den närkontakt som fotboll innebär är klart hanterbar."

Detta innebär att spel i huvuddelen av de serier som Stockholms Fotbollsförbund bestämmer över kommer att påbörjas den 17:e april. Olika serier påverkas av den fördröjda seriestarten på lite olika sätt. Se därför länken till Stockholms Fotbollsförbunds meddelande nedan.

I och med detta förtydligande, häver därför IFK Lidingö FK förbudet från i fredags att genomföra träningsmatcher.

Fotbollförbundet lämnar vidare följande riktlinjer och rekommendationer som vi anser att våra lag skall följa:

  • Spelare FÅR inte medverka i fotbollsverksamhet när man är sjuk eller uppvisar minsta symptom;
  • Undvik omklädningsrum, samlas i friska luften vid träningar och matcher;
  • Håll god handhygien, se till att det finns handsprit vid varje samling och dela inte vattenflaskor;
  • Om en motståndare väljer att inte spela en match, ha respekt för det;
  • För att den starka rekommendationen om max 50 personer ska uppfyllas, ber vi våra föreningar att uppmana om att all publik undanbedes.

Ingen publik

För att kunna säkerställa att dessa riktlinjer kan följas, så kommer IFK Lidingö FK att:

  • Förbjuda åskådare på samtliga matcher (undantaget 5-mannamatcher som spelas på en 5-mannaplan och där parallella matcher inte spelas)
  • -Ledarna i våra lag ska, härvidlag, informera de egna spelarnas föräldrar om detta förbud. Mall för kort text att skicka till föräldrar till spelare kommer inom kort att skickas till alla ledare i föreningen.
  • -Vidare skall ledarna informera kontaktpersoner hos motståndarlagen om detta förbud där konsekvensen om det inte hörsammas är att IFK Lidingö FK inte kommer att genomföra matchen och istället lämna walk-over ("w.o."). Mall för kort text att skicka till motståndare kommer inom kort att skickas till alla ledare i föreningen.

Dessutom ska uppvärmning inte ske i direkt anslutning till planerna. Vidare uppmanas tränare och ledare att försöka begränsa antalet tränare och ledare som deltar vi matchmomenten. Om det pågår parallella matcher, t.ex. två 5-mannamatcher på en 7-mannaplan, så är det tränare och ledares ansvar att sprida ut avbytare, ledare och åskådare så att "man inte står på varandra". Använd sunt förnuft och låt oss alla hjälpas åt att följa de instruktioner som myndigheterna föreskrivet så att ungdomsfotbollen kan fortsätta att spelas.

IFK Lidingö FK kommer också flytta matcher där antalet personer på planen kan riskera överskrida 50 även utan publik och om det inte går att flytta matchen, ställa in den.

Vi har anledning att förvänta oss att inte alla fotbollsföreningar i Stockholm kommer att flytta matcher så att det på en och samma anläggning kommer vara färre än 50 personer och vi misstänker att inte alla kommer att förbjuda publik. Var därför förberedd på att IFK Lidingö FK:s hållning enligt ovan emellanåt kan uppfattas som avvikande.

Inget ombyte i omklädningsrum för Lidingöbor

Vi uppmanar alla spelare som bor på Lidingö att minimera användandet av omklädningsrum. Man ska, så långt det är möjligt, komma ombytte till träning och match samt duscha och byta om hemma. För spelare som inte bor på Lidingö, är ombyte och dusch i våra omklädningsrum tillåtna givet att lämpligt avstånd till övriga närvarande (ca 1,5 meter) observeras. Omklädningsrummen kommer vara öppna som vanligt.

Stängda caféer

IFK Lidingö FK kommer också att stänga den café och kioskverksamhet som bedrivs på Lidingövallen och på Breviks IP tillsvidare.

Möjlighet att lämna walk-over

Normalt riskerar lag som anmält sig till S:t Erikscupen och som sedan lämnar w.o., både att uteslutas ur serien samt att tvingas betala en straffavgift. Stockholms Fotbollsförbund meddelar nu att man för denna säsong inte kommer att följa denna princip. Det innebär att det lag som vill avstå enstaka eller flera matcher kan lämna just w.o. med enda konsekvens att man förlorar matchen med 0-3. Vi uppmanar lag som känner en stor oro inför matchspel att använda sig denna möjlighet. Om laget inte har för avsikt att spela en match, måste StFF meddelas tre arbetsdagar innan utsatt matchtid för att laget ska vara säkra på att slippa domaravgiften.

Möjlighet att avstå matchspel vid oro

Enstaka spelare som känner en oro och inte vill spela matcher mot lag från andra delar av Stockholm, bör också meddela sin tränare och lagledare om detta i god tid före en match så att dessa kan planera lagets verksamhet.

Övriga tidigare förändringar

Vi stoppade tidigare all rotation, samträning, lån av spelare och matcher mellan olika lag inom IFK Lidingö FK. Givet dessa nya riktlinjer så är dessa interna samarbetsåtgärder återigen tillåtna.

Det är sannolikt att det under kommande veckor kommer fler beslut som påverkar vår verksamhet. Dessa instruktioner kan då komma att justeras men gäller tillsvidare.

IFK Lidingö FK:s styrelse och Fotbollskontor

genom ordf. Joakim Karlsson

Länkar till Stockholms Fotbollsförbund: http://www.stff.se/arkiv/2020/04/stffs-tavlingsverksamhet-inleds-den-17-april/

Md klubbshop 2019
Md r d v rd banner svff 207x320
Md f reningsbrevet
Md la travel annons traningslager ifklidingo
Md svenska spel
Md sponsorhuset
Md ifk lidingo v nner
Md stodmedlem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub